ประกาศสหกรณ์
Date เอกสาร ไฟล์ ดาวน์โหลด อ่าน
23 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสามัญประจำปี 2565
doc_632d508d91d52.pdf
14 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 และผู้ตรวจสอบกิจการ
doc_63219ea612271.pdf
15 ส.ค. 65
ประกาศหลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญ 2565
doc_62fa1a5b0ea16.pdf
29 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_61cc29afad79a.jpg
27 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน (ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_61c95088185ef.jpg
18 ธ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงาน(ลูกจ้างชั่วคราว)
doc_61bddc4466124.pdf
29 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ
doc_61535bf88cbcb.pdf
29 ก.ย. 64
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 30
doc_61535bd61d6b2.pdf
23 ก.ค. 64
ประกาศยกเลิกเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง
doc_60fad7a9bcce8.pdf
23 ก.ค. 64
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์
doc_60fad77211ee3.pdf
23 ก.ค. 64
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สมาชิก
doc_60fad72b3b484.pdf
16 มิ.ย. 64
เงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ(เงินปันผลและเฉลี่ยคืน) พ.ศ.2564
doc_60c9cb1f4b469.pdf
16 มิ.ย. 64
ประกาศสหกรณ์ เรื่องสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร
doc_60c9caa2beb59.pdf
26 พ.ค. 64
ประกาศสหกรณ์ เรื่องสนับสนุนทุนการศึกษาบุตร
doc_60ae7e80e2e3b.pdf

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th