อัลบั้มกิจกรรมทั้งหมด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางภาวดี แสวงบุญ ผู้จัดการ สอ.สธมห. ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางภาวดี แสวงบุญ ผู้จัดการ สอ.สธมห. ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางณัฐทิญา ปากหวาน และ นางจุฬาลักษณ์ ปากหวาน สมาชิกสมทบ ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางณัฐทิญา ปากหวาน และ นางจุฬาลักษณ์ ปากหวาน สมาชิกสมทบ ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางปริณดา กิตติธรรมโอภาส สมาชิกสังกัด โรงพยาบาลคำชะอี ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางปริณดา กิตติธรรมโอภาส สมาชิกสังกัด โรงพยาบาลคำชะอี ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับนางสาวสุนทรี พิณราช สมาชิกสังกัด สสจ.มห. ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีดเพื่อแสดงความเสียใจ กับนางสาวสุนทรี พิณราช สมาชิกสังกัด สสจ.มห. ที่สูญเสียมารดาไปในครั้งนี้
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางสาวสุทธิกาจน์ ชวินโพธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน.บริหารฯ สมาชิกสังกัด.สสจ.มห ที่สูญเสียบิดา รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา ส
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจ กับ นางสาวสุทธิกาจน์ ชวินโพธิพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงาน.บริหารฯ สมาชิกสังกัด.สสจ.มห ที่สูญเสียบิดา รวมทั้งมอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา ส
ดูอัลบั้ม
นางพันธ์ฉวี สุขบัติ ประธาน สอ.สธมห พร้อม คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สธ.มุกดาหาร ชุดที่ 31 และ เจ้าหน้าที่ สอ.สธมห. สัญจรพบปะสมาชิกต้นแบบ นางอมิตญาดา ศรีนอม
นางพันธ์ฉวี สุขบัติ ประธาน สอ.สธมห พร้อม คณะกรรมการดำเนินการ สอ.สธ.มุกดาหาร ชุดที่ 31 และ เจ้าหน้าที่ สอ.สธมห. สัญจรพบปะสมาชิกต้นแบบ นางอมิตญาดา ศรีนอม
ดูอัลบั้ม
ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ มารดา/บิดา ของสมาชิก นายธนวัตร มณีกัณฑ์ สังกัด โรงพยาบาลดอนตาล และ นางสาวศรีประไพ อุคำ สังกัด.อบจ(สธ.นิคมคำสร้อย)
ตัวแทนคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 31 มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ มารดา/บิดา ของสมาชิก นายธนวัตร มณีกัณฑ์ สังกัด โรงพยาบาลดอนตาล และ นางสาวศรีประไพ อุคำ สังกัด.อบจ(สธ.นิคมคำสร้อย)
ดูอัลบั้ม
ตัวแทนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 31 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยงานฌาปนกิจมารดา ของสมาชิก นายธนวัตร มณีกัณฑ์ สังกัด.โรงพยาบาลดอนตาล
ตัวแทนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 31 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยงานฌาปนกิจมารดา ของสมาชิก นายธนวัตร มณีกัณฑ์ สังกัด.โรงพยาบาลดอนตาล
ดูอัลบั้ม
ตัวแทนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 31 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยงานฌาปนกิจสมาชิก นางสาวอนงนารถ พันธ์ออน
ตัวแทนกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 31 ร่วมวางพวงหรีดไว้อาลัยงานฌาปนกิจสมาชิก นางสาวอนงนารถ พันธ์ออน
ดูอัลบั้ม
คณะดำเนินงานขับเคลื่อน สอ.แห่งชาติ ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดทำแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่นฯ
คณะดำเนินงานขับเคลื่อน สอ.แห่งชาติ ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการจัดทำแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือก สหกรณ์ดีเด่นฯ
ดูอัลบั้ม
วางพวงหรีดงานฌาปนกิจบิดาสมาชิก นางมาลาวรรณ อ่ำสุวรรณ
วางพวงหรีดงานฌาปนกิจบิดาสมาชิก นางมาลาวรรณ อ่ำสุวรรณ
ดูอัลบั้ม
มอบสวัสดิการ สงเคราะห์ศพมารดา สมาชิกนสงสาวจินตา สุวรรณพันธ์
มอบสวัสดิการ สงเคราะห์ศพมารดา สมาชิกนสงสาวจินตา สุวรรณพันธ์
ดูอัลบั้ม
มอบพวงหรีด และ สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา นายทำนอง กลางประพันธ์
มอบพวงหรีด และ สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา นายทำนอง กลางประพันธ์
ดูอัลบั้ม
กรรมการหน่วยคำชะอี มอบพวงหรีดไว้อาลัย แด่ งานฌาปนกิจมารดาสมาชิก จินตนา สุวรรณพันธ์ สังกัด.รพ คำชะอี
กรรมการหน่วยคำชะอี มอบพวงหรีดไว้อาลัย แด่ งานฌาปนกิจมารดาสมาชิก จินตนา สุวรรณพันธ์ สังกัด.รพ คำชะอี
ดูอัลบั้ม
สวดอภิธรรม มอบพวงหรีด และ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ งานฌาปนกิจมารดาสมาชิก เดือนเด่น-เรืองรอง จันทรโคตร
สวดอภิธรรม มอบพวงหรีด และ เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ งานฌาปนกิจมารดาสมาชิก เดือนเด่น-เรืองรอง จันทรโคตร
ดูอัลบั้ม
	วางพวงหรีดไว้อาลัยงานฌาปนกิจ พร้อม มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาสมาชิก นางนพรัตน์ พรายแก้ว
วางพวงหรีดไว้อาลัยงานฌาปนกิจ พร้อม มอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดาสมาชิก นางนพรัตน์ พรายแก้ว
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ ศพ บิดา สมาชิก เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท
มอบเงินสงเคราะห์ ศพ บิดา สมาชิก เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท
ดูอัลบั้ม
มอบพวงหรีด ไว้อาลัย แก่ศพบิดา สมาชิก นายโจ-สมเกียรติ สายตา
มอบพวงหรีด ไว้อาลัย แก่ศพบิดา สมาชิก นายโจ-สมเกียรติ สายตา
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด และ สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นายวิทยา-เฉลิมศักดิ์ ธารประเสริฐ
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด และ สวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นายวิทยา-เฉลิมศักดิ์ ธารประเสริฐ
ดูอัลบั้ม
 มอบพวงหรีด งานศพ บิดา สมาชิก นายสุทิน - จินตนา สลางสิงห์
มอบพวงหรีด งานศพ บิดา สมาชิก นายสุทิน - จินตนา สลางสิงห์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิกเสียชีวิต นายทองเสริฐ ใจตรง
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดาสมาชิกเสียชีวิต นายทองเสริฐ ใจตรง
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพมารดา พร้อมร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพมารดา พร้อมร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก
มอบพวงหรีด และ ทุนสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด+ทุนสงเคราะห์ศพ ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ คู่สมรส นางปาริชาต แสนโคตร
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด+ทุนสงเคราะห์ศพ ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ คู่สมรส นางปาริชาต แสนโคตร
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยและร่วมสวดอภิธรรม แก่ศพคู่สมรสสมาชิก นางจิรภัทร ไพรศรี
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยและร่วมสวดอภิธรรม แก่ศพคู่สมรสสมาชิก นางจิรภัทร ไพรศรี
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ศพมารดา สมาชิก นางสาวบุษบง ศรีวะรมย์
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ศพมารดา สมาชิก นางสาวบุษบง ศรีวะรมย์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา สมาชิก นายสำเร็จ เสียงล้ำ
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา สมาชิก นายสำเร็จ เสียงล้ำ
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางสุนีรัตน์ สายจันทร์
สอ.สธมห.มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางสุนีรัตน์ สายจันทร์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพมารดา สมาชิก นายสำเร็จ เสียงล้ำ
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพมารดา สมาชิก นายสำเร็จ เสียงล้ำ
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพบิดา สมาชิก นางสุนีย์รัตน์ สายจันทร์
สอ.สธมห. กรรมการหน่วย มอบพวงหรีด ศพบิดา สมาชิก นางสุนีย์รัตน์ สายจันทร์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางพิสมัย นาโสก
สอ.สธมห มอบเงินสงเคราะห์ศพ บิดาสมาชิก นางพิสมัย นาโสก
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมวันอาลัย บิดา นางพิสมัย นาโสก สมาขิก หน่วย สสจ.มห
สอ.สธมห มอบพวงหรีด ร่วมวันอาลัย บิดา นางพิสมัย นาโสก สมาขิก หน่วย สสจ.มห
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก นางนิตยา สมประสงค์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก นางนิตยา สมประสงค์
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห ประธานและ คกก. มอบพวงหรีด แก่ผู้วายชนม์ บิดาสมาชิก นายอนุวัฒน์ จำปาสอน
สอ.สธมห ประธานและ คกก. มอบพวงหรีด แก่ผู้วายชนม์ บิดาสมาชิก นายอนุวัฒน์ จำปาสอน
ดูอัลบั้ม
สอ.สธมห มอบพวงหรีดแก่ ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก น.ส.นวนละมัย สุพร
สอ.สธมห มอบพวงหรีดแก่ ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก น.ส.นวนละมัย สุพร
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ มารดา นางสาวมณี รักสะอาด
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ มารดา นางสาวมณี รักสะอาด
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส สมาชิกเสียชีวิต จำนวน 20,000
มอบเงินสงเคราะห์ศพคู่สมรส สมาชิกเสียชีวิต จำนวน 20,000
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่สามี ของสมาชิกผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่สามี ของสมาชิกผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นายไสว กล้องเสียง
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นายไสว กล้องเสียง
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิกนายไสว กล้องเสียง
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิกนายไสว กล้องเสียง
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา ของสมาชิก นางไนสิทธิ์ ใสลำเพาะ
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา ของสมาชิก นางไนสิทธิ์ ใสลำเพาะ
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์ บิดา สมาชิก
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นางสาวเกวลิน คนคล่อง
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา สมาชิก นางสาวเกวลิน คนคล่อง
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพมารดา เสียชีวิตของ สมาชิกนางผ่องแผ้ว บุตรดีวงค์
มอบเงินสงเคราะห์ศพมารดา เสียชีวิตของ สมาชิกนางผ่องแผ้ว บุตรดีวงค์
ดูอัลบั้ม
ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกบำนาญ คุณแม่ของคุณสุทธา บุระวงษ์
ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกบำนาญ คุณแม่ของคุณสุทธา บุระวงษ์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา ยุทธชัย นาดอน
มอบเงินสงเคราะห์ศพ มารดา ยุทธชัย นาดอน
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
ประมวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์เลย
ประมวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์เลย
ดูอัลบั้ม
ประมาวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สกลนคร
ประมาวลภาพศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์สกลนคร
ดูอัลบั้ม
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
สหกรณ์ฯ มอบพวงหรีด ร่วมไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์
ดูอัลบั้ม
มอบเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิต
มอบเงินทุนสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ เสียชีวิต
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา-มารดา สมาชิก
มอบเงินสงเคราะห์ศพบิดา-มารดา สมาชิก
ดูอัลบั้ม
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ + ประกันชีวิตกลุ่ม
มอบเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ + ประกันชีวิตกลุ่ม
ดูอัลบั้ม

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th