ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 และผู้ตรวจสอบกิจการ

รายละเอียด

ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 และผู้ตรวจสอบกิจการ ระหว่างวันที 3-7 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น ณ ที่ทำการสหกรณ์ฯดาวน์โหลดเอกสาร >>> CLICK


ภาพกิจกรรม-ภาพประกอบ

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th