ประกาศขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน กรอกหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

รายละเอียด

ประกาศขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ทุกท่าน กรอกหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิก โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้ หรือที่หัวข้อ "แบบฟอร์ม" > "แบบหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์"ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


ภาพกิจกรรม-ภาพประกอบ

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th