ประกาศรับสมัครกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.สาธารณสุขมุกดาหาร จำกัด

รายละเอียด

รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 301. กรรมการกลาง     จำนวน  3  คน2. กรรมการหน่วย สสจ. , เมือง , นิคมคำสร้อย , หนองสูง , ดงหลวง    หน่วยละ  1 คน3. ผู้ตรวจสอบกิจการ   จำนวน  2 คนดาวโหลดเอกสารประกาศรับสมัครกรรมการชุด30รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ


ภาพกิจกรรม-ภาพประกอบ

Copyright 2021 @ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จำกัด

ถนนวิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000

088-557856-7, 042-633587

Designed by mukcoop.org

mukdahan_coop@outlook.co.th